Föreläsning online om digital hälsa

Som del av "Kircher Online Lecture Series" inbjuds alla intresserade till föreläsningen "The way to metaverse: Digital health between dataism and human dignity" av professor Anna Bugajska från jesuituniversitetet Ignatianum i Kraków. Föreläsningen ges online torsdag den 5 maj kl. 17–18. Läs mer

Seminarium om martyrer och performativitet

Vladimir Ivanovici presenterar sin forskning "Performative Aspects of Martyr Celebrations in Late Antiquity”, på högre seminariet för senantikens kultur onsdagen den 27 april. Inget skriftligt material lämnas ut i förväg denna gång.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Inställt seminarium den 6 april

Tyvärr inställs seminariet för senantikens och bysantinska tidens kultur den 6 april. Nästa tillfälle blir den 27 april.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Föreläsning om kristna värderingar och UNESCO:s kulturarv

torsdag 7 april kl. 17–18:30 inbjuder nätverket Kircher till en digital föreläsning inom ramen för "The Kircher Online Lecture Series".

Ämnet är Christian values as outstanding and universal criteria. Christian values in UNESCO Intangible Cultural Heritage. Selected examples. 

Föreläsningen ges på engelska av professor Justyna Łukaszewska-Haberkowa, vid jesuituniversitetet Ignatianum, Kraków, Polen.

Läs mer