Jesuitlärosäten i samarbetsprojekt

Newmaninstitutet tillhör nätverket Kircher Network som består av högskolor och universitet grundade eller inspirerade av jesuiter. Nätverket driver ett pilotprojekt med möjlighet för studenter att ta del av internationella kurser med inriktning mot teologi, filosofi och religion från flera lärosäten. 

Kurserna ges online vid Universidad Loyola Andalucía, Sankt Georgen Philosophisch-Theologische Hochschule, Lumen Vitae-Namur, The Jesuit University Ignatianum in Kraków och Newmaninstitutet. Kurserna är gratis, ger högskolepoäng, men är inte CSN-berättigade. 

Syftet är att dela på resurser mellan lärosätena och möjliggöra möten med studenter och lärare från andra länder. Den som som vill veta mer kan kontakta vår internationella sekreterare Lidia Fioravanti.

Bok om bibelreception i Bysans

Barbara Crostini, lektor på Newmaninstitutet, är en av redaktörerna för den nya boken Receptions of the Bible in Byzantium: Texts, Manuscripts, and their Readers (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2021).

Boken finns tillgänglig via Uppsala universitets open access.

Cavallin om offer med antropologisk och teologisk blick

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder till föredraget "Offer: en antropologisk och teologisk analys" på måndag 1 november 19.00 i Newmaninstitutets aula.

Föredragshållare är Clemens Cavallin, fil dr och docent vid Göteborgs universitet.

I denna introduktion till offret förenas ett brett perspektiv på olika kulturer, teorier om religion och ritualer med ett fokus på kristna tankar om offret. Den grundläggande tesen är att offerbruk speglar en djupt liggande disposition hos människan som tar sig olika uttryck men inte försvinner. Därmed är det avgörande för varje försök till civilisation hur man hanterar offrets logik. Vem offrar vad för vem? Läs mer

Alla hälsas varmt välkomna!