Högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för senantik och bysantinsk kultur har sin sista träff för terminen på onsdag den 24 maj, kl. 16–17:30, i Hopkinssalen eller på zoom. Under seminariet kommer Niels De Ridder från KULeuven att diskutera ämnet judar i Bysans. Seminariet anordnas i samarbete med institutionen för lingvistik och filologi, grekiska, vid Uppsala universitet.

Seminarieansvarig är Barbara Crostini. Den som vill delta via zoom kan anmäla detta till barbara.crostini@newman.se.

Förnyat samarbetsavtal med universitetet Johannes Paulus II i Krakow

Newmaninstitutet samarbetade med universitetet Johannes Paulus II i Krakow under Erasmusperioden 2014–2021. I dagarna har ett nytt samarbetsavtal ingåtts, i samband med ett lärarutbyte där två representanter från Johannes Paulus II besökte Newman och Uppsala. Tack vare Erasmusavtalet kan vi erbjuda våra studenter möjlighet att studera vid detta universitet, som beläget i det historiska viktiga Krakow. Exempelvis tillhandahåller de ett filosofiprogram samt ett program i kommunikation och media som är helt på engelska.

På bilden nedan finns de två representanterna från Johannes Paulus tillsammans med Lidia Fioravanti, internationell sekreterare, och Newmaninstitutets rektor Philip Geister.

Gemensamt seminarium mellan de högre seminarierna för teologi och filosofi och senantik och bysantinsk kultur

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi och det högre seminariet för senantik och bysantinsk kultur har gemensam träff torsdagen den 11 maj kl. 15–17 på zoom. Under seminariet kommer Isidoros Katsos artikel An Apology for the Apology: Gregory’s Philosophy of Light and Why It Matters att diskuteras. Denna artikel är en fortsättning på arbetet med ljusets metafysik, som Katsos nyligen presenterade i publikationen The Metaphysics of Light in the Hexaemeral Literature: From Philo of Alexandria to Gregory of Nyssa (Oxford University Press, 2023).

Isidoros Katsos är ortodox präst och verksam i Aten. Han är dessutom British Academy Postdoctoral Fellow vid den teologiska fakulteten på universitetet i Oxford.

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid ett seminarium och få zoom-länk och material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se