Internationellt seminarium om Simone Weil, 8–9 maj 2020. OBS! Framskjutet

Den 8–9 maj 2020 organiserar Newmaninstitutet ett internationellt seminarium om Simone Weil. Seminariet vänder sig framför allt till masterstudenter och doktorander och gästas av den franske filosofen Emmanuel Gabellieri, som bl.a. skrivit sin avhandling om Weil. Gabellieri är lektor vid Université catholique de Lyon och vicerektor för CRESCO (centrum för forskning i socialt entreprenörskap). Huvudtema är ”Simone Weil och tänkandet i öst”, men enskilda forskare är välkomna att presentera egna ingångar till Weil. Seminariet hålls på franska och engelska.

Anmälan med titel på ämne skickas till: christine.zyka@newman.se, senast den 29 februari.

English

On the 8th–9th May 2020 the Newman Institute will hold an international seminar on Simone Weil. The seminar is primarily aimed at Masters’ students and doctoral students. The French philosopher Emmanuel Gabellieri, who wrote his thesis on Weil, will address the seminar. He is a senior lecturer at Université catholique de Lyons, and Vice-president of CRESCO (Centre for Research in Social Entrepreneurship). A dominant theme during the two days will be "Simone Weil and Eastern Thought", but individual researchers are welcome to present their own entry points to Weil. The seminar will be held in both French and English. Apply by sending the title of your topic to: christine.zyka@newman.se no later than 29th February.

Français

Les 8 et 9 mai 2020, l’institut Newman organisera un séminaire international sur Simone Weil. Le séminaire s'adresse principalement aux doctorants et aux étudiants en Master avec comme invité d’honneur Emmanuel Gabellieri, philosophe français (qui écrivit sa thèse sur Weil), professeur de l'Université catholique de Lyon et vice-recteur du CRESCO (centre de recherche en entrepreneuriat social). La thématique dominante au cours des deux journées sera "Simone Weil et les pensées orientales", mais chaque chercheur reste libre de présenter sa propre recherche sur Weil. Les langues choisies pour le séminaire sont : le français et l’anglais. Inscrivez-vous en envoyant votre titre de sujet à christine.zyka@newman.se, au plus tard le 29 février.


Samtalsseminarium om Bibelvetenskap och Teologi

Fredagen den 7e februari kl 17-19

Newmaninstitutet uppmärksammar den nyss bortgångne Lars Hartmanns liv och gärning genom ett samtalsseminarium som äger rum den 7 februari i Newmaninstitutets Aula.

Temat är "Bibelvetenskap och Teologi" och följande kommer att presentera sina personliga reflektioner över temat: James Kellhofer, Jonas Holmstrand, Tord Fornberg, Mattias Nygaard och Daniel Gustafsson. Presentationerna efterföljs av en öppen diskussion.

Alla intresserade välkomnas att deltaga!