Föreläsning om den objektiva kunskapens natur och gränser

MÄTBARHETENS GRÄNSER:
OM DEN OBJEKTIVA KUNSKAPENS NATUR OCH GRÄNSER
En tänkare som tidigt intresserade sig för kunskapens natur och förutsättningar var 1400-talskardinalen Nicolaus av Cusa, eller "Cusanus". Kunskapens gränser diskuteras av Cusanus på ett sätt som förebådar Immanuel Kant, men samtidigt finns hos Cusanus en levande relation till det som överskrider förnuftets gränser.
Det moderna tänkandet förknippas ofta med frågan om kunskapens natur och gräns. Det finns en kontrast mellan de som betonar att verkligheten överskrider det vi kan omfatta och de som menar att det är meningslöst att tala om något bortom.

Denna kväll kommer Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola som just nu skriver en bok om Cusanus, att tala om dennes förnufts- sannings- och kunskapsbegrepp och vad detta kan säga oss idag om frågan om den objektiva kunskapens natur och gränser.
Kvällen är ett samarrangemang mellan Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet, projektet Cusanus, Folkuniversitetet och Newmaninstitutet.

Måndag 24 april kl. 19.00
Newmaninstitutets aula

För mer information, se Facebooksidan

Alla varmt välkomna!