Rekommendationer pga coronavirus, Covid-19 

Med tanke på den stora smittorisken och de allt ökande svenska fallen av Covid-19, rekommenderar Newmaninstitutet följande:

Alla lärare och studenter som har vistats i något av de av ECDC:s definierade riskzonerna för Coronaviruset ska stanna hemma i två veckor innan de återvänder till undervisning eller kurs.

För att få stopp på smittspridningen och för att bevara din och andras hälsa, tänk på följande:

  • Tvätta händerna regelbundet
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra näsa, ögon och mun
  • Undvik att hälsa med handskakning eller kramar
  • Använd engångsnäsdukar
  • Var uppmärksam på eventuella symptom (feber, hosta, andningsbesvär)

Stanna alltid hemma om du eller anhörig är sjuk!

Vid akuta frågor, kontakta:

1117 eller 113 13

Aktuellt om mässfirande på Newmaninstitutet

Onsdagen den 4 mars är morgonmässan i Newmaninstitutets kapell inställd.

Från Stockholms katolska stift kommer en rekommendation angående mässfirandet för att undvika smittspridning. Newmaninstitutet följer denna rekommendation:

  • Undvik att ta i hand i samband med fridshälsningen. Istället kan man buga lätt mot varandra.
  • Avstå från kalkkommunion.

Öppen föreläsning: När själen går i exil

Måndag 17 februari kl. 19.00 anordnar Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle en öppen föreläsning: ”När själen går i exil: modernitet, teknologi och det heliga” i Newmaninstitutets aula.

Vilka existentiella resurser står oss till buds och vilka hinder ställer sig i vägen? Vad händer när livet allt mer betraktas som en marknad och tempot skruvas upp? Och kan vi bereda en plats dit själen kan återvända?

Medverkande:
Mikael Kurkiala, docent i kulturantropologi verksam vid Svenska kyrkans forskningsavdelnng och författare.

Michelle Mope Andersson, professor i katolsk teologi och kultur vid S:t Mikaels teologiska seminarium i Peking, som forskat på bruket av konst och kultur i försoningsprocesser och tidigare arbetat med krishantering för FN, bland annat i Nordkorea .

Läs mer

Internationellt seminarium om Simone Weil, 8–9 maj 2020. OBS! Framskjutet

Den 8–9 maj 2020 organiserar Newmaninstitutet ett internationellt seminarium om Simone Weil. Seminariet vänder sig framför allt till masterstudenter och doktorander och gästas av den franske filosofen Emmanuel Gabellieri, som bl.a. skrivit sin avhandling om Weil. Gabellieri är lektor vid Université catholique de Lyon och vicerektor för CRESCO (centrum för forskning i socialt entreprenörskap). Huvudtema är ”Simone Weil och tänkandet i öst”, men enskilda forskare är välkomna att presentera egna ingångar till Weil. Seminariet hålls på franska och engelska.

Anmälan med titel på ämne skickas till: christine.zyka@newman.se, senast den 29 februari.

English

On the 8th–9th May 2020 the Newman Institute will hold an international seminar on Simone Weil. The seminar is primarily aimed at Masters’ students and doctoral students. The French philosopher Emmanuel Gabellieri, who wrote his thesis on Weil, will address the seminar. He is a senior lecturer at Université catholique de Lyons, and Vice-president of CRESCO (Centre for Research in Social Entrepreneurship). A dominant theme during the two days will be "Simone Weil and Eastern Thought", but individual researchers are welcome to present their own entry points to Weil. The seminar will be held in both French and English. Apply by sending the title of your topic to: christine.zyka@newman.se no later than 29th February.

Français

Les 8 et 9 mai 2020, l’institut Newman organisera un séminaire international sur Simone Weil. Le séminaire s'adresse principalement aux doctorants et aux étudiants en Master avec comme invité d’honneur Emmanuel Gabellieri, philosophe français (qui écrivit sa thèse sur Weil), professeur de l'Université catholique de Lyon et vice-recteur du CRESCO (centre de recherche en entrepreneuriat social). La thématique dominante au cours des deux journées sera "Simone Weil et les pensées orientales", mais chaque chercheur reste libre de présenter sa propre recherche sur Weil. Les langues choisies pour le séminaire sont : le français et l’anglais. Inscrivez-vous en envoyant votre titre de sujet à christine.zyka@newman.se, au plus tard le 29 février.


Samtalsseminarium om Bibelvetenskap och Teologi

Fredagen den 7e februari kl 17-19

Newmaninstitutet uppmärksammar den nyss bortgångne Lars Hartmanns liv och gärning genom ett samtalsseminarium som äger rum den 7 februari i Newmaninstitutets Aula.

Temat är "Bibelvetenskap och Teologi" och följande kommer att presentera sina personliga reflektioner över temat: James Kellhofer, Jonas Holmstrand, Tord Fornberg, Mattias Nygaard och Daniel Gustafsson. Presentationerna efterföljs av en öppen diskussion.

Alla intresserade välkomnas att deltaga!

Inbjudan till julfest 16 december

(For English, see below.)

Studentkåren i samarbete med skolans Erasmus-ambassadör vill hälsa alla studenter varmt välkomna till årets julfest!

Var: På Newmaninstitutet
När: 16 december klockan 18.
Mat och dricka kommer att serveras utan kostnad!

Anmälan görs senast fredag den 13 december till: edelirenen@gmail.com

För dem som är intresserade av att studera en eller två terminer utomlands, eller bara vill veta mer om vad Erasmus är, kommer det att finnas tillfälle att få svar på alla frågor under festen! Mer om information finns även här: http://newman.se/student/erasmusstudier/

Hjärtligt välkommen!

---------------------------
The Newman Institute's student union, in cooperation with the Institute's Erasmus ambassador, warmly welcome all students to our Christmas party.

Where: at the Newman Institute
When: 16th of December at 6pm.
Food and drinks will be served without charge!

During the party, there will be a presentation about the Erasmus program, for students interested in studying one or two semesters abroad. More information can be found here:
http://newman.se/eng/erasmus-programme/

Please announce your participation, by sending an email to edelirenen@gmail.com, at the latest on Friday the 13th of December.

Sincerely welcome!

Lunchsamtal på Newmaninstitutet 18 november

Newmaninstitutet inbjuder till lunch-seminarium, ett informellt samtalsbaserat evenemang där alla är välkomna.

18/11 Lunchsamtal med Olof Heilo, vicedirektör vid Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul, 12:00-12:45 i Finrummet, 1 tr.  Bokpresentation av Vägar till Bysans (Norma, 2019), red. Olof Heilo. Bland författarna medverkar även Helena Bodin, Ragnar Hedlund och David Westberg.

Ta med enkel matsäck om du vill!

Vägar till Bysans sammanför inte bara Europa med Mellanöstern och Medelhavet med Ryssland, utan förbinder även den senantika eran med den tidigmoderna och vår egen tid med medeltiden. Vi möter det svunna riket i nio essäer författade av ledande forskare inom antik- och kyrkohistoria, litteratur och arkitektur, språk och filologi. Tillsammans bildar de en mosaik av ett Bysans statt i ständigt nya förvandlingar och ljusbrytningar – ett levande och närvarande kulturarv. Boken tillägnas minnet av filologen och humanisten Sture Linnér (1917–2010) och ges ut i ett samarbete mellan vänföreningarna för de svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.