Den empatiska människan

Vad är empati, och hur är den förankrad i vår fysiologi och psykologi?  Glenn Haegerstam, medicine doktor och författare till boken Den empatiska människan ger i detta föredrag en presentation av människans empatiska förmåga ur ett medicinskt, psykologiskt och filosofiskt perspektiv.

Måndag 27 mars kl.19.00 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6.

För mer information, se Facebooksidan: www.facebook.com/www.cusanus.se

Alla varmt välkomna!

Det har varit populärt att påstå att evolutionen gjort människan självisk. Men på senare år har människans empatiska kapacitet blivit föremål för fördjupad forskning.

Vad menas egentligen med empati? Vad finns det för utvecklingsbiologiska aspekter på empati? Varför har det utvecklats? Hur ser empati ut på en "neurovetenskaplig" nivå? Vad har psykologin och psykiatrin att säga om vår empatiska förmåga?
Kvällen är ett samarrangemang mellan Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet, projektet Cusanus, Folkuniversitetet och Newmaninstitutet.
Måndag 27 mars kl. 19.00 i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6.
För mer information, se Facebooksidan: www.facebook.com/www.cusanus.se