Hackathon – digitalt och internationellt samarbete

Inom ramen för samarbetet ELEA (European Liberal Education Alliance) genomför Newmaninstitutet tillsammans med Leuphanauniversitetet i Lüneburg, Hochschule für Philosophie München samt Universitetet i Trnava (Slovakien) projektet ”Blended Multilogues: Enhancing Transformation and Innovation in Higher Education”.

Medel till projektet har beviljats av Erasmus+ som en del av programmet "Cooperation partnerships in higher education". Projektet löper år 2022–2024 och syftar till att vidareutveckla och understödja så kallade blandade undervisningsformer (med människor samtidigt på plats och online). Fokus är särskilt riktat mot former där universitet samarbetar över nationsgränser och där olika aktörer och intressegrupper i det omgivande samhället involveras.

Den 26 till 30 september genomförs det första steget med ett "Hackathon" via Newmaninstitutet. Det är en workshop där studenter och lärare arbetar tillsammans på plats och online för att samla idéer och lösa problem kring digital undervisning och internationella samarbeten. Läs mer