Julinsamling för studenter i Libanon

Nu när julen står för dörren hoppas Newmaninstitutet att dess vänner har möjlighet att ge ett bidrag till studenter vid Saint Joseph University i Beirut som kämpar med att fullfölja sin utbildning. Saint Joseph University i Beirut (USJ) grundades av jesuiter år 1875 och är en libanesisk icke-vinstdrivande utbildnings- och forskningsinstitution. Läs mer.