Ny bok om Dominikus kroppsliga bön

Newmaninstitutets medarbetare Fredrik Heiding utkommer med en ny bok den 3 juni: Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att be.

Boken framhäver kroppslighetens betydelse inom kristen spiritualitet. Utgångspunkten är de böneformer som Dominikanordens grundare, den helige Dominikus, praktiserade redan på 1200-talet. För första gången presenteras här en fullständig översättning från latin av Den helige Dominikus nio sätt att be. Är kroppen en vän eller fiende i kristen tradition? Hur såg Thomas av Aquino på människans kroppslighet? Kan man dansa inför Gud? 

Läs mer på förlaget Artos hemsida.

Ta del av en YouTube-video från S:t Thomas av Aquino församling i Lund, med ett samtal om boken mellan Fredrik Heiding S.J. och Anders Piltz O.P.