Ny start för högre seminariet

Torsdag den 15 september kl. 15 drar högre seminariet igång för hösten. Det blir träffar en gång i månaden, antingen i Newmanhuset eller via Zoom. Seminariet vänder sig till forskare, forskarstuderande och studenter på högre nivå inom filosofi och systematisk teologi.

Vid första tillfället lägger Tomas Ekenberg fram en text under rubriken "Money, Debt and Morals in Anselm of Canterbury". Den som är intresserad av att delta kan vända sig till vår nya seminarieledare Mårten Björk. Läs mer