Om Simone Weil, konsten och det heliga

Tisdag den 24 maj kl. 10.30—12.00 håller Massimiliano Marianelli en föreläsning om Simone Weil med titeln "The Beauty. 'Between' Art and the Sacred".

Marianelli är författare och filosof från universitet i Perugia, Università degli studi di Perugia. Han är också gästprofessor vid Newmaninstitutet inom ramen för Erasmus+. 

Föreläsningen ges på engelska och äger rum via Zoom. 

För information och anmälan: christine.zyka@newman.se