Resultat från konferensen "The End?"

Den 20–22 maj arrangerades konferensen "The End? Final Causation in Natural Philosophy and Moral Psychology 1300–1700" av en av våra medarbetare, Erik Åkerlund.

Erik Åkerlund, studierektor och lektor i filosofi på Newmaninstitutet.

Konferensen anordnades inom ramen för forskningsprojektet The Mechanization of Philosophy 1300–1700, som är finansierat av Vetenskapsrådet. På grund av rådande pandemi fick denna internationella konferens hållas digitalt.

Föredragen spelades in och kan ses på konferensens hemsida.