Seminarium om antika lampor

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Onsdag 9 mars kl. 16–17:30: Ergün Lafli (Izmir), Ancient lamps from southern Turkey.