Seminarium om kvinnor, pilgrimsfärder och kloster

Högre seminarium onsdag 4 maj kl. 16–17:30 med Grace Stafford (Oxford): "More than a Muse? Learned Women, Education, and Literary Culture in Late Antique". En undersökning om kvinnors pilgrimsvandrande och kvinnors klosterliv under senantiken.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.