Seminarium om martyrer och performativitet

Vladimir Ivanovici presenterar sin forskning "Performative Aspects of Martyr Celebrations in Late Antiquity”, på högre seminariet för senantikens kultur onsdagen den 27 april. Inget skriftligt material lämnas ut i förväg denna gång.

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.