Symposium om Maria i den tidiga kyrkan

Newmaninstitutets tidigare medarbetare Tord Fornberg och andra forskare deltar i ett symposium om tidigkristna uppfattningar om jungfru Maria torsdagen den 16 juni i Lund.

Symposiet vill uppmärksamma den senaste volymen i serien Svenskt Patristiskt Bibliotek – Band VII: Mariologi. Arrangör är Collegium Patristicum Lundense.

Läs mer