Välkomna till Newmaninstitutets terminstart!

Varmt välkomna till terminstarten på måndag den 28 augusti 2017. Programmet börjar kl. 14 i Newmaninstitutets Aula, Slottsgränd 6 i Uppsala. Årets föreläsare är jesuitpater Fredrik Heiding som kommer att tala om: "Should Theology be done on Your Knees?"

Se hela programmet här.