Samtalsseminarium om Bibelvetenskap och Teologi

Fredagen den 7e februari kl 17-19

Newmaninstitutet uppmärksammar den nyss bortgångne Lars Hartmanns liv och gärning genom ett samtalsseminarium som äger rum den 7 februari i Newmaninstitutets Aula.

Temat är ”Bibelvetenskap och Teologi” och följande kommer att presentera sina personliga reflektioner över temat: James Kellhofer, Jonas Holmstrand, Tord Fornberg, Mattias Nygaard och Daniel Gustafsson. Presentationerna efterföljs av en öppen diskussion.

Alla intresserade välkomnas att deltaga!