HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR

Sök
Stäng denna sökruta.

Undervisningsformer vårterminen 2021

Halvdistansträffar sker digitalt även under modul 3, dvs. för kurser under den första halvan av vårterminen 2021. Beslut rörande modul 4 tas senast vid månadsskiftet februari/mars.

Lokal undervisning återupptas på plats så snart situationen tillåter det. Läget utvärderas fortlöpande och beslut förmedlas via e-post och på newman.se.

Tuition Forms Spring Term 2021

Part-distance courses will be conducted online during module 3, ie courses in the first half of the spring term 2021. Decisions concerning module 4 is coming up later.

Campus courses will be conducted locally as soon as possible due to the situation, that will be evaluated continuously. Decisions will be communicated through e-mail and on newman.se.

OM DENNA WEBBPLATS

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala som erbjuder utbildning inom teologi, filosofi och kultur.

Öppna föreläsningar

Newmaninstitutet arrangerar även föreläsningar och debatter för allmänheten.

Nätverk

Mötesplats

Mötesplats för teologi, religion och samhälle erbjuder föreläsningar för alla och arrangeras av Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet och Folkuniversitetet.

Hitta oss

ADress

Slottsgränd 6
753 09 Uppsala

Biblioteket på Newmaninstitutet