Cavallin om offer med antropologisk och teologisk blick

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle inbjuder till föredraget "Offer: en antropologisk och teologisk analys" på måndag 1 november 19.00 i Newmaninstitutets aula.

Föredragshållare är Clemens Cavallin, fil dr och docent vid Göteborgs universitet.

I denna introduktion till offret förenas ett brett perspektiv på olika kulturer, teorier om religion och ritualer med ett fokus på kristna tankar om offret. Den grundläggande tesen är att offerbruk speglar en djupt liggande disposition hos människan som tar sig olika uttryck men inte försvinner. Därmed är det avgörande för varje försök till civilisation hur man hanterar offrets logik. Vem offrar vad för vem? Läs mer

Alla hälsas varmt välkomna!