Datum för ansökningar till kurser

Student hos oss? Newmaninstitutets kurser och utbildningsprogram söker du via antagning.se. Här kommer de datum du behöver ha koll på. Kurser och utbildningsprogram hittar du här eller i vår tryckta kurskatalog.

Höstterminen 2021

15 mars: antagning.se öppnar för anmälan.
15 april: antagning.se stänger för anmälan.
21 juni: sista kompletteringsdag för betyg.
Terminsstart: måndag den 30 augusti 2021.

Vårterminen 2022

16 september 2021: antagning.se öppnar för anmälan.
15 oktober 2021: antagning.se stänger för anmälan.
1 december 2021: sista kompletteringsdag för betyg.

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag hålls en del av våra utbildningar öppna några veckor till för en så kallad sen anmälan. Sen anmälan görs via antagning. se och hanteras i turordning.