Föredrag för alla om teologi, filosofi och samhälle

"Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" är en föredragsserie och ett samarbetsprojekt mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet. Se höstens program här. Alla intresserade hälsas välkomna!