Jesuitlärosäten i samarbetsprojekt

Newmaninstitutet tillhör nätverket Kircher Network som består av högskolor och universitet grundade eller inspirerade av jesuiter. Nätverket driver ett pilotprojekt med möjlighet för studenter att ta del av internationella kurser med inriktning mot teologi, filosofi och religion från flera lärosäten. 

Kurserna ges online vid Universidad Loyola Andalucía, Sankt Georgen Philosophisch-Theologische Hochschule, Lumen Vitae-Namur, The Jesuit University Ignatianum in Kraków och Newmaninstitutet. Kurserna är gratis, ger högskolepoäng, men är inte CSN-berättigade. 

Syftet är att dela på resurser mellan lärosätena och möjliggöra möten med studenter och lärare från andra länder. Den som som vill veta mer kan kontakta vår internationella sekreterare Lidia Fioravanti.