Helena Bodin

Presentation

Jag är högskolelektor i litteraturvetenskap vid Newmaninstitutet, där mitt ansvarsområde är teologiska kulturstudier.

Sedan 2012 arbetar jag halvtid vid Newmaninstitutet och halvtid vid Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, där jag är professor.

Jag har en tidigare utbildning som lärare i musik och svenska och har även läst ryska, bysantinologi och nytestamentlig grekiska.

Undervisning

Mitt ansvarsområde vid Newmaninstitutet är teologiska kulturstudier. Jag har hand om några undervisningspass inom A-kursens teologiska delkurser, där ämnena är litteratur respektive östkyrkan och ikoner. Dessutom ger jag regelbundet kursen ”Litteraturvetenskap för teologer” samt olika fristående kurser. Bland dem finns ”Ortodoxa ikoner i modern litteratur”, ”Dramatiska världar” och ”Häxprocesser och minneskultur”. Det finns också möjlighet att lägga upp och läsa kurser i mina ämnen individuellt. En sådan kurs är ”Existentialism i rysk, fransk och svensk litteratur”.

Övriga uppdrag

Jag ingår i redaktionen för kulturtidskriften Signum. Jag håller gärna populärvetenskapliga föredrag i skolor, inom kyrkornas studiearbete, hos ideella föreningar och i samband med konserter.

Forskning

Mina forskningsintressen rör både modern och äldre litteratur, särskilt relationerna mellan modern litteratur och den ortodoxt kristna traditionen med dess bysantinska rötter.

Jag intresserar mig också mycket för hur litteraturen fungerar vid gränser av olika slag – mellan språk, folk och nationer, mellan konstarter och medier. Det rör sig om forskningsfält som öppnar sig mot flera ämnen – förutom litteraturvetenskap och teologi även bysantinologi, slavistik, kyrkohistoria och patristik, konst- och musikvetenskap, intermediala studier och kultursemiotik samt översättnings- och gränsstudier. Därför uppskattar jag mycket samarbetena inom de kollegier och forskarnätverk jag tillhör: Forskarkollegiet för Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul (SFII), Nordiskt Bysantinskt Nätverk (NBN), Diversity in Nordic Literature (DINO), Collegium Patristicum Lundense och Nätverket för litteratur och religion. De närmaste åren är jag engagerad i ett forskningsprogram som rör världslitteratur, Världslitteraturer: kosmopolitisk och vernakulär dynamik, lett av Stefan Helgesson, där mitt delprojekt rör litterära skildringar av Konstantinopel vid förra sekelskiftet.

För närvarande arbetar jag med papers och artiklar om berättelser om haremslivet i Konstantinopel, och om kosmopolitiska och mångspråkiga världar i västeuropeiska berättelser från Konstantinopel. Andra pågående arbeten rör senare tiders litterära skildringar av häxprocesserna under 1660-talet som ett slags kulturella minnen, och vad som händer när ”främmande” skriftsystem används i västliga litterära texter.  

Kontakt

helena.bodin@newman.se
tel. 018-580 07 05

Publikationer i urval

Till mina senaste publikationer hör artiklar på engelska och svenska om Sophie Elkans dröm om Orienten, om Britt G. Hallqvist och barnets teologi, om den ortodoxa kyrkan i Ilon Wiklands självbiografiskt grundade bilderböcker, om kvinnor och barn på resa i 1950- och 60-talens Grekland, om begreppet bysantinism ur ett kultursemiotiskt perspektiv, och om ikonens semiotik hos Johannes från Damaskus och Boris Uspenskij.

Jag har nyligen också studerat begäret efter ortodoxa ikoner ur ett intermedialt perspektiv inom sen- och postmodernism i monografin Ikon och ekfras (Artos 2013), och redigerat den internationella antologin Byzantine Gardens and Beyond (Uppsala universitet 2013).

Under utgivning är artiklar om Gudsmodern framställd som källa och fontän i bysantinsk hymnografi och om kulturmöten mellan svenskt och ryskt i form av två flickors minnen. Publikationer i Swepub Helena Bodin på academia.edu