Högre seminarium för senantiken den 9 november

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria har sin nästa träff onsdag den 9 november kl. 16, både digitalt och på plats i Hopkinssalen. Läs mer

Adrià Lull från Valencia presenterar då sin forskning under titeln "The Brutal Characterization of the Emperor in Vita Nicephori's Dialogue. Plato's Echoes". Den som har frågor kan kontakta seminarieledaren Barbara Crostini.