Högre seminarium för teologi och filosofi

Newmaninstitutets högre seminarium för teologi och filosofi har sin första träff för terminen på torsdag den 14 september kl. 15–17 i Finrummet. Under seminariet lägger Fredrik Heiding SJ fram introduktionen samt de tre första kapitlen i hans kommande bok En kort introduktion till Andra Vatikankonciliet (Veritas Förlag).

Seminarieansvarig är Mårten Björk. Den som vill delta vid seminariet och få material i förväg kan anmäla detta till marten.bjork@newman.se