Högre seminarium om utbildningsfilosofi och teologi

Högre seminariet träffas torsdag 13 oktober kl. 15 via Zoom för att diskutera Peter Karlssons text "Bildning som kallelse – eskatologi, emancipation och den postsekulära utbildningsfilosofin".

Peter Karlsson undersöker möjligheterna för en teologisk ingång i den samtida utbildningsfilosofiska debatten. Går det att utveckla en postsekulär utbildningsfilosofi och vilken roll har den kristna teologin i en sådan diskussion? Läs mer

Den som vill delta kan kontakta seminarieansvarig Mårten Björk på marten.bjork@newman.se för text och zoomlänk.