Seminarium om klosterskulpturer på Athos

Nästa träff för Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria blir onsdag den 12 oktober kl. 16. Då kommer Paschalis Androudis från Thessaloniki att presentera sin forskning om klosterskulpturer på berget Athos under rubriken "Sculptures of the Monastery of Chilandar on Mount Athos".

Seminariet ges i hybridformat och deltagande kan ske på plats i Hopkinssalen eller via Zoom. Läs mer