Internationella online-kurser för studenter

Newmaninstitutet tillhör nätverket Kircher Network som består av högskolor och universitet grundade eller inspirerade av jesuiter. Nu driver nätverket ett pilotprojekt med möjlighet för alla studenter vid Newmaninstitutet att ta del av sju kurser med inriktning teologi, filosofi och religion från andra lärosäten. Kurserna ges online vid Universidad Loyola Andalucía, Sankt Georgen Philosophisch-Theologische Hochschule, Lumen Vitae-Namur, The Jesuit University Ignatianum in Kraków och Newmaninstitutet. Syftet är att dela på resurser mellan lärosätena och möjliggöra möten med studenter och lärare från andra länder.

Den som har frågor eller är intresserad av kurserna kan kontakta Lidia Fioravanti senast 8 september. Kurserna är gratis, ger högskolepoäng, men är inte CSN-berättigade.