Kom med dina förslag och synpunkter!

Vill du hjälpa oss att bli bättre?

Välkommen att använda förslagslådan i Newmaninstitutets café där du kan lämna in förbättringsförslag, klagomål eller andra synpunkter. Vill du vara anonym går det självklart bra.

Du kan också mejla dina synpunkter till vår högskoledirektör: anna.hornstrom@newman.se

Newmaninstitutet strävar efter att skapa en säker och trivsam arbets- och studiemiljö som främjar likabehandling och motverkar diskriminering. Vårt mål är att du som deltar i våra utbildningar och evenemang och som vistas i våra lokaler ska vara nöjd och trivas.