Seminarium om etiopisk apolyptik

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här.

Onsdag 23 februari lägger Witold Witakowski fram sina tankar om etiopisk apolyptik.