Konferens i serie om Simone Weil

Med anledning av att det är 80 år sedan Simone Weil lämnade Marseille för att gå i exil via Casablanca till New York, organiserar l’Université catholique de Lyon (UCLy) konferensen Milieux, réseaux, sources d’inspiration. Simone Weil dans la guerre, Marseille 1940-42 (Miljöer, nätverk och inspirationskällor. Simone Weil i kriget, Marseille 1940—1942) i Lyon tisdagen den 14 juni. Se hela programmet.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Università degli studi di PerugiaPontifical Catholic University of RioL’Association pour l’étude de la pensée de Simone Weil och Newmaninstitutet.

Detta evenemang utgör startpunkten i en räcka av konferenser och seminarier som hålls 2022–2023. I november ges ett internationellt seminarium vid Newmaninstitutet som blir det andra bidraget i serien: läs mer