Bilder av profeten Elia – en workshop

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria avslutar terminen med en internationell workshop: "Depictions of the Prophet Elijah in Jewish and Christian Contexts: Literary and Visual Sources".

Tretton forskare bidrar med olika perspektiv, onsdagen den 8 juni kl. 13–18 via Zoom.

Läs mer om workshopen