Mötesplats inbjuder till vårens föredrag

Föredragsserien "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" bjuder denna vår på träffar med författaren och DN-skribenten Katrine Marçal, teologie doktor Emma Audas och professor Nikolaus Wandinger. Föredragen ges antingen via Zoom eller i Newmaninstitutets aula. Se närmare detaljer i vårens program. Alla intresserade hälsas välkomna!

Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle är ett samarbetsprojekt mellan Newmaninstitutet, Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Folkuniversitetet.