Mötesplats om "synd" och "arvsynd"

Måndag 16 maj inbjuder "Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle" till föreläsningen Should we talk about "sin"– and can it be "original"? kl. 19 i i Newmaninstitutets aula.

Föreläsare är Nikolaus Wandinger, professor i systematisk teologi vid universitetet i Innsbruck. Föreläsningen ges på engelska.

Läs mer