Seminarium om Paulus och asketism

Vid det högre seminariet om senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria onsdag den 18 maj presenterar Katarina Pålsson (Lund) ämnet "Asceticizing Paul: Jerome, Galatians, and ascetic superiority".

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria träffas lokalt och via Zoom för att diskutera aktuell forskning på området. För mer information om seminariet och om hur man tar del av det, läs här