Newmaninstitutets första masterstudent går i mål

Under torsdagen den 13 april ventilerades Fredrik Höggrens masteruppsats, "Ite Inflammate Omnia (Gå ut och sätt världen i brand): en analys av Ignatius av Loyolas ledarskap utifrån Transformational Leadership/ Full Range Leadership-teorierna”, på Newmans högre seminarium för teologi och filosofi. Därmed har Newmaninstitutets första masterstudent gått i mål. Fredrik gratulerades efter seminariet av rektor Philip Geister.