Se Ulf Jonssons presentation av boken "Gud och andra orsaker" vid Lunds universitet

Den 31 mars presenterade Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi och lektor vid Newmaninstitutet, sin nyutkomna bok Gud och andra orsaker och medverkade i ett panelsamtal som relaterade till innehållet i boken.

Andra medverkande var: Stephan Borgehammar (samtalsledare, professor i praktisk teologi, Lunds universitet), Jakob Löndahl (docent i aerosolteknologi, Lunds universitet), Johannes Persson (professor i teoretisk filosofi, Lunds universitet) och Svante Nordin (professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet). Detta evenemang finns nu tillgängligt att titta på via Fri Tanke förlags Youtube-sida.