Nu får vi egen masterexamen i teologi

Regeringen har i enlighet med Universitetskanslerämbetets rekommendationer beslutat att tilldela Newmaninstitutet examensrättigheter för masterexamen i teologi.

Den nya masterexamen ger möjlighet till fördjupning inom ett av Newmaninstitutets fokusområden, systematisk teologi. Första intagningen till det tvååriga programmet blir från höstterminen 2021 och fortsätter sedan med antagning av nya studenter vartannat år.

Läs mer