Öppna föreläsningar för ”Glädje, skratt och lek”

I kursen ”Glädje, skratt och lek” är föreläsningarna öppna för allmänheten. De ges vissa måndag- eller tisdagkvällar mellan 31 augusti och 21 november i Newmaninstitutets aula. Se program.

Maximalt ryms 25 personer i salen med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats.