Finns det äkta glädje?

Öppen föreläsning måndag 31 augusti kl. 19: Fredrik Heiding, jesuitpater och lärare i teologi på Newmaninstitutet och Pia Johansson, skådespelare, rör sig runt frågan "Finns det äkta glädje?" i denna föreläsning som ingår i serien ”Glädje, skratt och lek”.

”Glädje, skratt och lek” är en av höstens kurser på Newmaninstitutet. Föreläsningarna är öppna för allmänheten men studenter som går kursen har företräde. För övriga personer gäller först på plats. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer är antalet begränsat till 25 personer per tillfälle. Dörrarna stängs när maxantal uppnåtts.