Seminarium om senantika kyrkor och teatrar

Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria har sin nästa träff onsdag den 26 oktober kl. 16, både digitalt och på plats i Hopkinssalen. Läs mer

Dr Jordina Sales-Carbonell från universitetet i Barcelona presenterar då sin forskning om "early Christian basilicas within amphitheatres" under titeln: Christian performances and materiality inside roman spectacle buildings. Den som vill ha material i förväg kan kontakta seminarieledaren Barbara Crostini.