Studenter kan tycka till om utbildning i EU

Europaparlamentet anordnar European Youth Event (EYE) den 4–9 oktober som fokuserar på framtiden för unga i Europa. Utbildning är en av de frågor som kommer att avhandlas.

Evenemanget är digitalt och går att följa av alla. Bland annat deltar en svensk Erasmus-alumn i en panel om inkludering i högre utbildning och internationell mobilitet.

Parlamentet efterfrågar också förslag från ungdomar inför konferensen och studenter är varmt välkomna att skicka in sina idéer.