Terminsöppning på Newmaninstitutet!

Foto Stewen Quigley www.qimage.se stewen@qimage.se

Måndag 31 augusti hälsas nya lokala programstudenter samt lokala A-kursstudenter välkomna i Newmaninstitutets aula, Slottsgränd 6, Uppsala. Övriga inbjudna är välkomna att följa öppningen via Zoom (inbjudan skickas via mail).

Program

15.00–15.15 Välkomsthälsning av rektor Philip Geister

15.15–16.00 Föreläsning av MD Jenny Lindberg, överläkare och doktorand i medicinsk etik: ”Att söka och eftersträva det goda – om den praktiska urskiljningens konst"

16.00–16.30 Fikapaus i aulan

16.30–16.50 Om Moodle: lektor Mathias Nygaard

16.50–17.10 Om Newmaninstitutets olika program: studierektor Erik Åkerlund

17.10–17.30 Om studentkår, bibliotek och Erasmus: student Karin Edebol Eeg-Olofsson, administratör Ann-Ida Fehn, internationell sekreterare Lidia Fioravanti