Thomas av Aquinos syn på kroppen

Vid Newmaninstitutets högre seminarium torsdag den 25 november kl. 15–17 medverkar jesuitpater Fredrik Heiding. Han presenterar då kapitlet ”Vän eller fiende? – Kroppen i de tidiga dominikanernas människosyn” ur sin kommande bok Låt kroppen tala ­– Dominikus nio sätt att be (Artos förlag). Huvudsakligen behandlas Thomas av Aquinos syn på kroppen vid detta tillfälle.

För mer information kontakta seminarieansvarige Gösta Hallonsten.