Tomas Ekenberg tilldelas priset Zetterlings premium

Tomas Ekenberg, docent vid Uppsala universitet och lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, har i dagarna tilldelats priset Zetterlings premium (50 000 kr). Detta för publicerade arbeten om kristen moralfilosofi hos Augustinus (354–430) och Anselm av Canterbury (1033–1109).