Vårens högre seminarium om senantiken

Onsdag den 12 januari startar året för Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria. Då presenterar Carl-Johan Berglund (Åbo och Stockholm) sin forskning om "Thecla, the Ideal Christian: Discipleship Ideals from the Second Century to the Fourth".  Respondent vid seminariet är Allison Gray, St Mary’s, Texas.

Läs mer om seminariet eller kontakta seminarieledaren Barbara Crostini för mer information.

Vill du se vad Newmaninstitutets högre seminarium för senantikens och bysantinska tidens kulturhistoria bjuder på mer i vår? Här finns vårterminens schema.