Snart finns vi i Ladok!

Den 27 maj fick Newmaninstitutet grönt ljus för att vara en part i Ladok. Det är ett nationellt system för studieadministration för universitet och högskolor. Till exempel ger det studenter möjlighet att se sina studieresultat direkt när de registrerats, att få ut studieintyg och att få alla studieresultat från olika lärosäten på samma ställe.

Systemet införs successivt under hösten 2021. ”Det här är ett viktigt steg för att erbjuda god service till våra studenter och det underlättar också vårt studieadministrativa arbete”, säger högskoledirektör Anna Hornström. Mer information kommer under hösten 2021.

Resultat från konferensen "The End?"

Den 20–22 maj arrangerades konferensen "The End? Final Causation in Natural Philosophy and Moral Psychology 1300–1700" av en av våra medarbetare, Erik Åkerlund.

Erik Åkerlund, studierektor och lektor i filosofi på Newmaninstitutet.

Konferensen anordnades inom ramen för forskningsprojektet The Mechanization of Philosophy 1300–1700, som är finansierat av Vetenskapsrådet. På grund av rådande pandemi fick denna internationella konferens hållas digitalt.

Föredragen spelades in och kan ses på konferensens hemsida.

Human Enhancement: Myth, Ideology and Utopia

Kircher Network Online Lecture Series hälsar forskare, studenter och andra välkomna till föredraget Human Enhancement: Myth, Ideology and Utopia, med professor Anna Bugajska från Jesuit University Ignatianum, Kraków, Polen. Tid: torsdag 17 juni, kl. 17–19 via länk.

Läs mer

Kan vi nå bortom polariseringen?

Måndag 17 maj kl. 19 anordnar Mötesplats för teologi, filosofi och samhälle en kväll via Zoom om polarisering. Vi får höra tre olika perspektiv och ett samtal mellan Lovisa Bergdahl, Lars Trägårdh och John Sjögren. Det blir funderingar kring hur samtalsformer, materiella förändringar och sekulariseringen påverkar. Läs mer

Vi har Sveriges bästa klimatarbete!

För andra året i rad har organisationen Klimatstudenterna rankat svenska lärosätens klimatarbete och Newmaninstitutet är nummer ett på listan!

Lärosätena blir poängsatta inom fyra områden. I två av kategorierna premieras skarpast mål och handlingsplaner för utsläppsminskningar, respektive mest noggrann mätning av totala utsläpp av växthusgaser. I de andra två kategorierna gäller lägst utsläpp från flygresor per årsarbetskraft för 2020, respektive störst minskning i utsläpp från flygresor per årsarbetskraft mellan år 2019 och 2020.

Newmaninstitutet har presterat bra i alla fyra kategorier, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Vi vill fortsätta att vara ett ledande exempel bland svenska lärosäten och genomför redan nu flera åtgärder – dessa kommer inom kort att presenteras här på newman.se.

Vårt arbete bygger på Laudato Sì – ett encykliskt brev från påve Franciskus om behovet av att alla värnar skapelsen. Endast om vi går samman för att skydda vårt gemensamma hem kan vi bli verkligt effektiva. Därför vill vi på Newmaninstitutet inspirera andra högskolor och universitet att gå samma väg.

Vårt syfte är inte bara att utbilda, utan även inbjuda våra studenter att delta i den samhälleliga omvandlingen av de mest pressande ekologiska och sociala frågorna i vår tid. Det gör vi genom att erbjuda ett starkt element av tro och en uppfriskande filosofisk kritik av vad vår roll i denna värld borde vara.

Vi ser inte skyddet av miljön som en plikt eller skyldighet. Inte heller som en kvot att uppfylla. Istället är miljöarbetet en viktig del av den personliga kallelsen och en passion för oss alla. 

Rikt reportage om Newmaninstitutet i Katolskt magasin

Det senaste numret av tidskriften Katolskt magasin (nr 2, 2021) pryds av ett omslag med Newmaninstitutets initiativtagare och rektor, pater Philip Geister. I en intervju berättar han om institutets resa från idé till statligt kvalitetsgranskad högskola.

Även vicerektor Christine Zyka intervjuas, liksom flera av institutets studenter, om en liten, personlig högskola med stora internationella kopplingar. Vi får även möta en lärare på Saint Joseph University i Beirut som, trots Libanons enorma ekonomiska problem, kan fortsätta undervisa på universitetet tack vare stöd från Newmaninstitutet.

Läs inledningen till KM:s reportage, liksom instruktioner hur man kan läsa mer.

Om humor på Newmaninstitutet i UNT

Kursen "Comic Relief: Humor as Social Criticism" på Newmaninstitutet handlar om humor som social kritik och hur man använder humor för att belysa orättvisor i samhället.

– Humor kan göra så mycket positivt i världen. Vi ser i tyranniska regimer att humor är ett mycket effektivt medel för de som vill se förändring, berättar Brian Palmer.

Ovanstående rader är hämtade ur en artikel i UNT som publicerades den 22 februari. Där intervjuas socialantropologen Brian Palmer som tillsammans med tidigare miljöminister Gustaf Fridolin leder en kurs om humor på Newmaninstitutet.

Brian Palmer. Foto: Martin Cejie

Den som har en prenumeration på UNT kan läsa den digitala artikeln här.

Se även ett nyhetsinlägg på Signums hemsida.

Kursen ges igen våren 2022.

Datum för ansökningar till kurser

Student hos oss? Newmaninstitutets kurser och utbildningsprogram söker du via antagning.se. Här kommer de datum du behöver ha koll på. Kurser och utbildningsprogram hittar du här eller i vår tryckta kurskatalog.

Höstterminen 2021

15 mars: antagning.se öppnar för anmälan.
15 april: antagning.se stänger för anmälan.
21 juni: sista kompletteringsdag för betyg.
Terminsstart: måndag den 30 augusti 2021.

Vårterminen 2022

16 september 2021: antagning.se öppnar för anmälan.
15 oktober 2021: antagning.se stänger för anmälan.
1 december 2021: sista kompletteringsdag för betyg.

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag hålls en del av våra utbildningar öppna några veckor till för en så kallad sen anmälan. Sen anmälan görs via antagning. se och hanteras i turordning.

Undervisningsformer under modul 4

Beslut är nu fattat om att halvdistansträffarna även under modul 4 (andra halvan av vårterminen) kommer att ske digitalt.

Vad gäller lokal undervisning finns inga nya beslut. Undervisningen sker fortsatt i digital form, men kan återupptas på plats med kort varsel. Situationen utvärderas fortlöpande. Beslut rörande ändrade undervisningsformer för lokal undervisning meddelas per epost och på newman.se.

Tuition Forms Concerning Module 4

Part-distance courses will be conducted online during module 4, ie courses in the second half of the spring term 2021. 

Campus courses will be conducted online until further notice, but the situation will be evaluated continuously. New decisions will be communicated through e-mail and on newman.se.