Newmaninstitutet gratulerar p.Mikael Schink SJ och p.Thomas Idergard SJ!

Lördag den 30 september vigdes två jesuiter till präster: p.Mikael Schink SJ och p.Thomas Idergard SJ. De vigdes i S:ta Eugenia i Stockholm av Kardinal Anders Arborelius.
Newmaninstitutet gratulerar de två nyvigda och önskar de Guds välsignelse och glädje i sina nya uppdrag! Vi gläds särskild åt att p.Mikael och p.Thomas kommer att medverka i Signums redaktionskommitte och Newmaninstitutets verksamhet.
Läs mer om prästvigningen på Signums hemsida!

p.Thomas Idergard SJ och p.Mikael Schink SJ med den tyske provinsialen p.Johannes Siebner SJ
och Kardinal Anders Arborelius efter vigningen i S:ta Eugenia/Stockholm.

Adj. prof. Håkan Ulfgard medverkar vid Bok- och biblioteksmässan

Adj. prof. Håkan Ulfgard medverkar vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg på lördag den 30 september i en presentation av den nyligen utkomna boken ”Dödahavsrullarna. Svensk översättning” (Uppsala: Bibelakademiförlaget) tillsammans med Mikael Winninge, översättningsdirektor vid Svenska Bibelsällskapet och bokens redaktör.
Detta är den första mera omfattande översättningen av Dödahavsrullarna till svenska och ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan flera svenska bibelforskare och filologer som Håkan Ulfgard tagit initiativ till. Tillsammans med inledningar och kommentarer ger de översatta texterna en unik inblick i den judiska religiösa mångfalden vid tiden strax före kristendomens framväxt, och de ger därmed ett viktigt bidrag till kunskapen om den judiska bakgrundsmiljön för Nya testamentet. Boken kan med fördel studeras tillsammans med den år 2011 utgivna boken ”Dödahavsrullarna. Innehåll, bakgrund och betydelse” (red. Cecilia Wassén, Stockholm: Atlantis), som producerats inom ramen för ett samnordiskt projekt kring Dödahavsrullarna/texterna från Qumran, där Håkan Ulfgard också medverkat.

Ignatius av Loyolas Pilgrimens berättelse nu i 3:e utgåvan

Ignatius av Loyolas Pilgrimens berättelse nu i 3:e utgåvan

Ignatius av Loyolas (Jesuitordens grundare) självbiografi, Pilgrimens berättelse, kommer om några veckor ut i en tredje utgåva på Artos förlag. Översättningen är gjord av jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet, i samarbete med Per Beskow.

Annan ignatiansk litteratur tas upp i en förteckning här på jesuiternas hemsida

Erik Åkerlund om Tro och Förnuft

Erik Åkerlund, lektor i filosofi vid Newmaninstitutet, medverkar i det sjätte avsnittet av Tro & Förnuft-podden om vad tro och förnuft egentligen är, och vad relationen är mellan vetenskap, filosofi och tro.
Mer information och podd-samtalet finns här.

Föreläsning om den objektiva kunskapens natur och gränser

MÄTBARHETENS GRÄNSER:
OM DEN OBJEKTIVA KUNSKAPENS NATUR OCH GRÄNSER
En tänkare som tidigt intresserade sig för kunskapens natur och förutsättningar var 1400-talskardinalen Nicolaus av Cusa, eller ”Cusanus”. Kunskapens gränser diskuteras av Cusanus på ett sätt som förebådar Immanuel Kant, men samtidigt finns hos Cusanus en levande relation till det som överskrider förnuftets gränser.
Det moderna tänkandet förknippas ofta med frågan om kunskapens natur och gräns. Det finns en kontrast mellan de som betonar att verkligheten överskrider det vi kan omfatta och de som menar att det är meningslöst att tala om något bortom.

Denna kväll kommer Jonna Bornemark, docent i filosofi vid Södertörns högskola som just nu skriver en bok om Cusanus, att tala om dennes förnufts- sannings- och kunskapsbegrepp och vad detta kan säga oss idag om frågan om den objektiva kunskapens natur och gränser.
Kvällen är ett samarrangemang mellan Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet, projektet Cusanus, Folkuniversitetet och Newmaninstitutet.

Måndag 24 april kl. 19.00
Newmaninstitutets aula

För mer information, se Facebooksidan

Alla varmt välkomna!